1397/9/11

تست کنکور فصل 3 حسابان (2) دوازدهم | درس 1: حدهای نامتناهی

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی دی
شامل مباحث: درس 1: حدهای نامتناهی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 11 آذر 97
  

با توجه به تعریف حد کسر $\frac{1}{{{(x-2)}^{2}}}$ در $x,x=2$ به کدام فاصله تعلق داشته باشد تا $\frac{1}{{{(x-2)}^{2}}}\rangle 64$ گردد؟

مفهوم برد، دامنه و هم‌دامنه تابع
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع f و g با بررسی دامنه آنها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
قوانین دامنه توابع کسری و معادله درجه 2
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع با لحاظ قواعد و قوانین دامنه ها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
نمودار مقابل مربوط به کدامیک از توابع زیر است و مسئله…
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد