1397/9/11

تست کنکور فصل 3 حسابان (2) دوازدهم | درس 1: حدهای نامتناهی

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 1: حدهای نامتناهی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/9/11
  

حد عبارت $\frac{\cos x}{1-\sin x}$ وقتی $x\to \frac{{{\pi }^{+}}}{2}$، کدام است؟