1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 1 ریاضی دهم | درس سوم: الگو و دنباله

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله
درس 3: الگو و دنباله
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15
  

جمله nام یک دنباله مربعی و مثلثی را با هم جمع کردیم و حاصل 26 شده است. مقدار n کدام است؟