1397/10/6

آزمون آزمایشی مرحله اول پیشرفت تحصیلی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی |‌ فصل 1: آمار و احتمال (سری B)

ریاضی و آمار (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 1: آمار و احتمال
درس 1: شمارش
درس 2: احتمال
درس 3: چرخه آمار در حل مسائل
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند عدد سه رقمی و با ارقام متمایز وجود دارد؟