{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان انگلیسی (1) 1401/06/9

سری 3: آزمون تکوینی زبان انگلیسی پایه دهم رشته های نظری (درس های 3 و 4)

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی (1) اردیبهشت
شامل مباحث:
درس 3: The Value of Knowledge
درس 4: Traveling the World
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سری 3: آزمون تکوینی زبان انگلیسی پایه دهم رشته های نظری (درس های 3 و 4)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 9 شهریور 1401
  

_Where's John?

_ I'm not sure but he's ..............still at work.