سوالات درس فیزیک آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور خارج از کشور 1398

فیزیک کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/6/17
  

کدامیک از اشکال امپریالیسم در صدد سلطه علمی و آموزشی بر سایر کشور‌هاست؟