1397/11/30

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جغرافیا (2) پایۀ یازدهم انسانی | درس 8: نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)

جغرافیا (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی اسفند
شامل مباحث: درس 8: نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 30 بهمن 97
  

پاسخ درست پرسش‌های زیر در کدام گزینه به‌ترتیب آمده است؟

الف) در بین روش‌های مختلف حمل و نقل، کدام نوع جایگاه ممتازی دارد؟

ب) چند درصد تجارت جهانی توسط کشتی‌ها صورت می‌گیرد؟

پ) کدام مورد به تفاوت «مناطق آزاد تجاری، صنعتی» و «مناطق ویژهٔ اقتصادی» اشاره دارد؟

ت) زغال و سنگ‌آهن با کدام وسیلهٔ زیر در مبادلات اقتصادی کشورها حمل می‌شود؟