آزمون آزمایشی جمع بندی ریاضی و آمار (1) دهم ویژه آمادگی کنکور سراسری رشته انسانی

ریاضیات کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مفهومِ نوشته شده در مقابل کدام بیت، درست است؟