1398/12/22

پرسش‌های تحلیلی کنکوری تاریخ (3) دوازدهم انسانی | درس‌های 8 و 9 و 10

تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
درس 8: جنگ جهانی دوم و جهانِ پس از آن
درس 9: نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
درس 10: انقلاب اسلامی
  تعداد سوالات: 31
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/12/22
  

امتیازنامه نفت دارسی در زمان کدام یک از پادشاهان ایران به امضاء رسید و کدام منطقه از ایران را شامل می‌شد؟