{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هویت اجتماعی 1399/07/6

آزمون مروری درس 2 هویت اجتماعی | پدیده های اجتماعی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی هویت اجتماعی آبان
شامل مباحث: درس 2: پدیده‌های اجتماعی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 10 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مروری درس 2 هویت اجتماعی | پدیده های اجتماعی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 6 مهر 1399
  

دو مورد از مصادیق فرهنگ را نام ببرید.

نگین صوفی زاده