1395/9/14

آزمون تستی فصل 6 علوم تجربی نهم | زمین ساخت ورقه ای

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه آذر
شامل مباحث: فصل 6: زمین ساخت ورقه‌ای
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 آذر 95
  

بر اثر دور شدن تدریجی دو ورقه از یکدیگر ........... بوجود می آید.