1395/9/14

آزمون تستی فصل 6 علوم تجربی نهم | زمین ساخت ورقه ای

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 6: زمین ساخت ورقه‌ای
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

طبق نظریه زمین ساخت ورقه ای ، کدام قسمت زمین حرکت می کند و چه عاملی باعث حرکت این قسمت می شود؟