1396/8/11

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک - فصل اول: جبر و معادله (درس 5- آشنایی با هندسۀ تحلیلی)

حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل اول- جبر و معادله
درس 5: آشنایی با هندسه تحلیلی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل