1395/7/11

آزمون تستی درس دوم علوم تجربی ششم دبستان | سرگذشت دفتر من

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث: درس 2: سرگذشت دفتر من
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در فرآیند تولید کاغذ بعد از خُرد کردن الوار، کدام یک از مراحل زیر انجام می‌شود؟