1399/2/5

آزمون آنلاین فصل 6 ادبیات فارسی پایه نهم مدرسه شهید زارعی

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 6: ادبیات جهان
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

باتوجّه به واژه‌ی «گرفتار» کدام گزينه نادرست است؟