1395/9/20

آزمون تستی درس 2 قرآن هشتم

قرآن هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: سوره فرقان، رسانه‌های قرآنی
  تعداد سوالات: 9
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/9/20