1396/8/20

سوالات تستی فارسی کلاس هفتم (آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی و امتحان نوبت اول) | ستایش + فصل اول: زیبایی آفرینش

فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
ستایش
فصل 1: زیبایی آفرینش
درس 1: زنگ آفرینش
درس 2: چشمۀ معرفت
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در بیت زیر کدام آرایه‌ی ادبی وجود دارد ؟

از ظلمت خود رهایی ام ده                       با نور خود آشنایی ام ده