1398/10/27

آزمون تستی تاریخ (3) دوازدهم انسانی | درس 3: سیاست و حکومت در عصر قاجار

تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 3: سیاست و حكومت در عصر قاجار
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/10/27
  

آغاز قدرت گیری قاجاریان ساکن استرآباد (گرگان) بعد از کدام مجموعه وقایع بود؟