{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/02/8

آزمون مجازی شماره 1 نوبت دوم فارسی دهم | خرداد 99

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی فروردین
شامل مباحث:
فصل 1: ادبیات تعلیمی
فصل 2: ادبیات پایداری
فصل 3: ادبیات غنایی
فصل 4: ادبیات سفر و زندگی
فصل 5: ادبیات انقلاب اسلامی
فصل 6: ادبیات حماسی
فصل 7: ادبیات داستانی
فصل 8: ادبیات جهان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 8 اردیبهشت 1399
  

چند تا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟

«لگام: دهنه ی اسب ـ زبون: خوار ـ تمایز: فرق گذاشتن ـ دوده: اوان ـ غایی: نهایی ـ فتراک: ترکبند ـ حاذق: ماهر ـ بهرام: زحل ـ مندرس: کهنه ـ باری: خلاصه»

تعداد تست: 1444
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان