1395/7/7

آزمونک تستی درس 1 هدیه های آسمانی پنجم دبستان | دسته گلی از آسمان

هدیه های آسمانی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 1: دسته گلی از آسمان
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در آیه‌ی «والکاظمینَ الغیظ و العافین عن الناس...» خداوند نیکوکاران را چگونه توصیف می‌کند؟