1395/8/24

آزمون تستی درس چهارم فارسی هشتم | سفر شکفتن

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 4: سَفَر شکفتن
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تعداد اسم‌ها در کدام گزینه بیشتر است؟