1395/8/24

آزمون تستی درس چهارم فارسی هشتم | سفر شکفتن

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه آبان
شامل مباحث: درس 4: سَفَر شکفتن
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 24 آبان 95
  

بیتِ «گفتم: که از که پرسم، جانا نشانِ کویت؟ ***  گفتا: نشان چه پرسی؟ آن کوی، بی‌نشان است! » چند مفعول دارد؟