1396/10/25

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جامعه‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی | درس 4: نمونه‌های فرهنگ جهانی (2)

جامعه شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 4: نمونه‌های فرهنگ جهانی 2
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

به‌ترتیب در کدام‌یک از مراحل گسترش فرهنگ اسلامی، در مقابل نفوذ و سلطهٔ فرهنگ غرب مقاومت‌هایی شکل گرفت و در کدام مرحله عقاید و ارزش‌های جهانی اسلام، فارغ از عملکرد قدرت‌های سیاسی و با تلاش و کوشش عالمان مسلمان از مرزهای جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد و بر قدرت‌های سیاسی که در آن مناطق حضور داشتند تأثیر گذاشت؟‌