1395/6/30

آزمون آنلاین درس 3 مطالعات اجتماعی نهم | چهره زمین

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: چهره زمین
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

این بخش از سیارۀ زمین شامل گازهایی است که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته اند.