1395/6/30

آزمون آنلاین درس 3 مطالعات اجتماعی نهم | چهره زمین

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث: درس 3: چهره زمین
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 30 شهریور 95
  

این بخش از سیارۀ زمین شامل گازهایی است که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته اند.