1396/3/4

آزمون تستی آمادگی نوبت دوم ریاضی ششم دبستان - دورۀ کامل کتاب

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در زمان کدام پادشاه قاجار، نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد؟