{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی 1400/03/12

آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی سال 1399 داخل کشور | ماده درسی شیمی

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی شیمی مرداد 1399
شامل مباحث:
شیمی 1: فصل اول
شیمی 1: فصل دوم
شیمی 1: فصل سوم
شیمی 2: فصل اول
شیمی 2: فصل دوم
شیمی 2: فصل سوم
شیمی 3: فصل اول
شیمی 3: فصل دوم
شیمی 3: فصل سوم
شیمی 3: فصل چهارم
  تعداد سوالات: 34
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 35 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی سال 1399 داخل کشور | ماده درسی شیمی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: کنکور سراسری
ثبت شده در 12 خرداد 1400
  

كدام گزينه در مورد تهيۀ آلومينيم به‌روش هال نادرست است؟