سوالات درس شیمی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1398

شیمی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 35
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تعداد تشبیهات کدام بیت، بیشتر است؟