1395/12/5

آزمون تستی درس نهم علوم تجربی ششم دبستان | سفر انرژی

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث: درس 9: سفر انرژی
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام یک از گزینه‌های زیر دو مورد انرژی ذخیره‌ای مشاهده می‌شود؟