1395/10/14

آزمون تستی زبان انگلیسی نهم | درس 2: Travel

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: Lesson 2: Travel
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

When a plane........  , it leaves the ground and start to fly.