1395/10/14

آزمون تستی زبان انگلیسی نهم | درس 2: Travel

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه آذر
شامل مباحث: Lesson 2: Travel
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

A: Are they ……… milk?

B: No, they aren't. They're making tea.