1395/10/16

آزمون تستی فصل 9 علوم تجربی پایه هشتم | الکتریسیته

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 9: الکتریسیته
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در مدار شکل زیر، ابزارهای اندازه‌گیری 1 و 2 چه وسایلی هستند؟