1395/10/16

آزمون تستی فصل 9 علوم تجربی پایه هشتم | الکتریسیته

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 9: الکتریسیته
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یک میله پلاستیکی که قبلاً با پارچه پشمی باردار کرده‌ایم به کلاهک الکتروسکوپ بدون باری نزدیک می‌کنیم. می‌خواهیم برای باردار کردن برق‌نما از روش القا استفاده کنیم. در مرحلهٔ آخر کلاهک و ورقه چه باری خواهند داشت؟