1395/9/19

آزمون تستی فصل 4 ریاضی نهم | درس 1: توان صحیح

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: توان صحیح
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حاصل عبارت  $ \frac{-9}{[ (\frac{3}{4^2})^{-1} \times (\frac{3}{2})^3 ] + (-\frac{1}{3})^{-1}} $ کدام است؟