1395/9/19

آزمون تستی فصل 4 ریاضی نهم | درس 1: توان صحیح

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: توان صحیح
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در تساوی زیر، مقدار a+b چند می‌شود؟

$5^{a-3b-7} = 7^{2a-7b-15}$