1395/9/19

آزمون تستی فصل 4 ریاضی نهم | درس 1: توان صحیح

ریاضی نهم دوره اول متوسطه دی
شامل مباحث: درس 1: توان صحیح
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 19 آذر 95
  

اگر تساوی $3^{6x+3} = 5^{4t-1}$ برقرار باشد، مقدار $8t-10x$ برابر است با:

توی هچل افتادن کنایه از چیست؟
توسط مطهره کامرانی نژاد در 17 تیر
چگونه کارت ورود به جلسه نمونه را دریافت کنم؟
توسط BE WITH GOD BE KING باخدا باش پادشاهی کن در 17 تیر
به شکم خود صابون زدن کنایه از چیست؟
توسط مطهره کامرانی نژاد در 17 تیر
سست کره چیست؟
توسط ریحانه خالقی در 17 تیر