سوالات درس زیست شناسی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1398

زیست شناسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام ضرب المثل درست معنی نشده است؟