{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (2) 1401/07/7

سوالات تستی شیمی یازدهم | رفتار عنصرها و شعاع اتم

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی شیمی (2) آبان
شامل مباحث: قسمت 3: رفتار عنصرها و شعاع اتم
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی شیمی یازدهم | رفتار عنصرها و شعاع اتم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 7 مهر 1401
  

چند مورد از مطالب زیر، درباره‌ی عنصرهای جدول تناوبی درست است؟

آ) خاصیت نافلزی عنصرهای گروه 16 در مقایسه با عنصرهای گروه 14 بیشتر است.

ب) روند تغییر واکنش پذیری عنصرهای گروه های 2 و 17 با افزایش عدد اتمی، عکس یکدیگر است.

پ)  یک فلز قلیایی در مقایسه با سایر فلزهای هم دوره ی خود، فعالیت شیمیایی و پایداری بیشتری دارد.

ت) تفاوت شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها در اتمی با عدد اتمی36 و عددجرمی 84، با عدد اتمی عنصری از گروه دوم و دوره‌ی سوم برابر است.

ث) عنصر  29M در گروه…