1397/5/3

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 4-2 نیروی محرکه الکتریکی و مدارها

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 2-4 نیروی محرکهٔ الکتریکی و مدارها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر جریان الکتریکی گرفته شده از باتری به سمت صفر میل کند، اختلاف پتانسیل دو سر باتری به سمت چه اندازه‌ای میل می کند؟