1396/3/26

آزمون تستی زبان انگلیسی نهم | درس 6: Health and Injuries

زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: Lesson6: Health and Injuries
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

متن‌ زیر را بخوانید و جواب درست را برای سؤالات 72 تا 75 انتخاب کرده و در پاسخنامه علامت‌گذاری نمایید.

Last year my friend and I were in school trip and my friend .......(72)....... and broke his leg. I didn't know anything about taking care of broken leg. But after that I .......(73)....... in Helal-e- Ahmar classes. I was interested doing .......(74)....... work and helping charity. I learnt many things about helping other people and emergency…