1395/9/12

آزمون تستی فصل 3 ریاضی نهم | درس اول و دوم: استدلال و آشنایی با اثبات در هندسه

ریاضی نهم دوره اول متوسطه آذر
شامل مباحث:
درس 1: استدلال
درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 12 آذر 95
  

كدام يك از موارد زير مثال نقض ندارد؟