1397/11/27

تست کنکور فصل 3 ریاضیات گسسته دوازدهم رشته ریاضی | درس 1: مباحثی در ترکیبیات

ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 1: مباحثی در ترکیبیّات
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 با ارقام $7,4,4,2,2,2,1$ و $7$ چند عدد $8$ رقمی می‌توان نوشت؟