1397/4/5

آزمون آنلاین تستی فصل 1 زیست شناسی یازدهم | ویژه آمادگی المپیاد زیست شناسی

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مهر
شامل مباحث:
فصل 1: تنظیم عصبی
گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی
گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 5 تیر 97
  

رشته ای که پیام عصبی را دریافت و به جسم یاخته عصبی وارد میکند چه نام دارد؟