1397/4/5

آزمون آنلاین تستی فصل 1 زیست شناسی یازدهم | ویژه آمادگی المپیاد زیست شناسی

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: تنظیم عصبی
گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی
گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/4/5
  

با آسیب به سیستم عصبی سمپاتیک کدام یک از موارد زیر تأثیر می‌پذیرد؟

I) گشاده شدن مردمک‌ها

II) جلوگیری از فعالیت دستگاه گوارش

III) شل شدن اسفنکتر مثانه

IV) تحریک حفرۀ شکمی

V) افزایش ضربان قلب