1398/4/12

شبیه ساز آزمون اختصاصی ویژه داوطلبان کنکور سراسری 98 | گروه آزمایشی علوم تجربی (سری 1)

آزمون سراسری تجربی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 170
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نقش یک موج عرضی که در یک طناب با سرعت $20\frac{cm}{s}$ در حال انتشار است، مطابق شکل زیر است. مسافتی که یک ذره از طناب در مدت $\frac{1}{8}s$ طی می‌کند، چند سانتی‌متر است؟