1397/5/30

سوالات آمادگی کنکور سراسری هندسه (2) پایۀ یازدهم رشتۀ علوم ریاضی | فصل دوم: تبدیل های هندسی و کاربردها

هندسه (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: تبدیل‌های هندسی و کاربردها
درس 1: تبدیل‌های هندسی
درس 2: کاربرد تبدیل‌ها
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

خط D با خط L زاویه‌ی a را می‌سازد به‌طوری که $\tan \,a=\frac{2}{3}$ اگر D را تحت بازتاب نسبت به محور L تصویر کنیم، تانژانت زاویه‌ی خط D و تصویرش، در این بازتاب کدام است؟