1399/2/20

آزمون مجازی نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم (سطح ساده) | خرداد 1399

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت
شامل مباحث:
فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی
فصل 2: رفتار اتم‌ها با یکدیگر
فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل 4: حرکت چیست؟
فصل 5: نیرو
فصل 6: زمین ساخت ورقه‌ای
فصل 7: آثاری از گذشته زمین
فصل 8: فشار و آثار آن
فصل 9: ماشین‌ها
فصل 10: نگاهی به فضا
فصل 11: گوناگونی جانداران
فصل 12: دنیای گیاهان
فصل 13: جانوران بی‌مهره
فصل 14: جانوران مهره‌دار
فصل 15: با هم زیستن
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 20 اردیبهشت 99
  

سهيل براي امانت گرفتن چند كتاب، به منزل پارسا می رود. نمودار زير، نحوه‌ی تغييرات فاصله‌ی سهيل از منزلش را بر حسب زمان نشان میدهد. جابه‌جايی سهيل در بازه‌ی زمانی 24 تا 26 دقيقه، چند متر است؟