آزمون آزمایشی جمع بندی عربی (3) دوازدهم ویژه آمادگی کنکور سراسری رشته های تجربی و ریاضی

زبان عربی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

The bus drivers ........... a rest, as they have just returned from a long trip.