1395/9/20

آزمون تستی درس 3 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: سوره احقاف و محمد، بهداشت روانی در قرآن (1)
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/9/20
  

بیت: «پرهیزکار باش که دادار آسمان *** فردوس جای مردم پرهیزکار کرد» با کدام‌ یک از آیات ذیل ارتباط مفهومی دارد؟