1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 ریاضی (1) دهم دبیرستان | درس اول: نسبت های مثلثاتی

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل دوم- مثلثات
درس 1: نسبت‌های مثلثاتی
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15
  

با توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟