{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زمین شناسی 1396/07/27

آزمون تستی زمین‌شناسی پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی - فصل اول: آفرینش کیهان و تکوین زمین

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زمین شناسی آبان
شامل مباحث: فصل 1: آفرینش کیهان و تکوین زمین
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی زمین‌شناسی پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی - فصل اول: آفرینش کیهان و تکوین زمین
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 27 مهر 1396
  

کدام شکل می‌تواند نمایش نظریه «زمین مرکزی» باشد؟