{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1397/06/30

آزمون آغازین ورودی فارسی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب فارسی هشتم) | مهر ماه 1397

دوره اول متوسطه نهم فارسی مهر
شامل مباحث: ستایش: به نام خداوند جان و خرد
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آغازین ورودی فارسی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب فارسی هشتم) | مهر ماه 1397
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون جامع
ثبت شده در 30 شهریور 1397
  

@@معنی واژه:@@

مناسب‌ترین معنی را از داخل کماناک برای واژه مشخص شده انتخاب کنید.
خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر.