1397/6/28

آزمون آغازین ورودی فارسی از پایه هفتم به هشتم (دوره کتاب فارسی هفتم) | مهر ماه 1397

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

لازمه پایداری و دوام صمیمیت بین همسران چیست؟