1397/6/28

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه ششم به هفتم (دوره کتاب علوم ششم ابتدائی) | مهر ماه 1397

علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام ویژگی در متن زیر مشهود است؟

«گفتم: مگر امروز قسم خورده‌ای که مغز سر مرا ببری؟ بیا تو را به خدا دست از سر کچل ما بردار. بردار، در این دنیا هر چیزی به یک جایی شروع می‌شود و عدد هم با یک شروع می‌شود و دیگر این همه آب و تاب به مطلب دادن شرط عقل و تمیز نیست. دمم سخت در تله گیر کرده بود ولی خود را از تک و تا نینداخته با اطمینان خاطر هرچه تمام‌تر گفتم: عدد اول دارد و آخر ندارد.»