1397/6/28

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه پنجم به ششم ابتدائی (دوره کتاب علوم پنجم دبستان) | مهر ماه 1397

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل