1397/6/28

آزمون آغازین ورودی ریاضی از پایه پنجم به ششم ابتدائی (دوره کتاب ریاضی پنجم دبستان) | مهر ماه 1397

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

برای يك تيم ورزشی، پيروزی در مسابقه و برای يك ملت دفاع از كشور خود و مقابله با دشمنان ....................... هستند.