1397/6/28

آزمون آغازین ورودی ریاضی از پایه پنجم به ششم ابتدائی (دوره کتاب ریاضی پنجم دبستان) | مهر ماه 1397

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

علی 4 اسکناس 1000 تومانی، یک اسکناس 2000 تومانی و 2 اسکناس 500 تومانی داشت. اگر او با 2970 تومان آن یک دفتر نقاشی بخرد، چند تومان پول برایش باقی‌مانده است؟