1397/6/28

آزمون آغازین ورودی ریاضی از پایه پنجم به ششم ابتدائی (دوره کتاب ریاضی پنجم دبستان) | مهر ماه 1397

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $A$ و $B$ دو پيشامد مستقل از فضای نمونه‌ای $S$ باشند، به گونه‌ای كه $P(A\left| B \right.)=0/6$ و $P(B\left| A \right.)=0/7$، مقدار $P(A\cup B)$  کدام است؟