1397/6/28

آزمون آغازین ورودی فارسی از پایه پنجم به ششم ابتدائی (دوره کتاب فارسی پنجم دبستان) | مهر ماه 1397

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر جسم (الف) یک قطعه آهن باشد، پس از چند بار مالش دادن جسم (ب) بر روی جسم الف، همانند شکل ..........