1397/6/28

آزمون آغازین ورودی فارسی از پایه چهارم به پنجم ابتدائی (دوره کتاب فارسی چهارم دبستان) | مهر ماه 1397

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام‌یک از وسایل زیر انرژی الکتریکی به مکانیکی تبدیل نمی‌شود؟