1397/6/28

آزمون آغازین ورودی ریاضی از پایه سوم به چهارم ابتدائی (دوره کتاب ریاضی سوم دبستان) | مهر ماه 1397

ریاضی چهارم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نوع رابطهٔ واژگان در جفت واژه‌های زیر، به‌ترتیب، همانند کامل کدام گزینه است؟

«رضایت و خرسندی»، «منزوی و زوایا»، «خصال و خصلت»